Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

En bok från TCO Bryt tystnaden , med tanke på #MeToo

Kategori: Allmänt

Boken riktar sig till dig som är utsatt, fackligt ombud, chef eller dig som ser att någon behandlar
din kollega illa.
Ladda ner den här:
https://www.tco.se/globalassets/tco-granskar/bryt-tystnaden_w_1.0.pdf