Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Hur mycket lån har svensken? #SCB

Kategori: Allmänt

380,000 kr per person om vi räknar på varje individ som bor i Sverige och 621,000 kr om vi istället räknar på åldrarna 18-65.

Vi på Direkto har gått igenom den senaste statistiken (mars 2018) från SCB för att ta reda på hur belåningen ser ut i Sverige. Vi har bland annat gått igenom SCBs Finansmarknadsstatistik som produceras av SCB, Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, på uppdrag av Sveriges Riksbank.