Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Högtid för att kontrollera era rökluckor i er verksamhet!

Kategori: Allmänt

Rökluckan skall evakuera ut brandröken som är giftig och kan vara explosiv. I ett trapphus i ett bostadshus är det viktigt både för utrymning av de boende och för brandkårens arbete; så att de kan jobba tryggt och säkert. I en industrilokal mm kan det också vara en åtgärd för att få ned temperaturen på branden och slippa brandspridning till intilliggande brandceller. Rökluckor skall manövreras av räddningstjänsten/brandkåren i normalfallet.
 
I en del fall finns det krav från brandingenjör eller brandkår/räddningstjänst att luckan/luckorna skall öppnas med automatik t ex med hjälp av rökdetektor.
 
Tänk även på att det inte bara är rökluckor som är viktigt vid brand. Det är otroligt viktigt att ha en fungerande brandvarnare för att snabbt kunna upptäcka branden. En brandsläckare och brandfilt ska finnas på plats för att ta hand om mindre bränder. Att ha en utrymningsplan och uppsamlingsplats vid alla offentliga miljöer är otroligt viktigt. Detta så att man vid förekomst av brand vet hur man tar sig ut och var man ska samlas. Då kan man snabbt räkna in personer så ingen fastnat inomhus.