Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Så blir studentflaket säker!

Kategori: Allmänt

Normalt sett är det förbjudet att färdas på flak eller släp. Men vid studentfirande kan korta
tillfälliga transporter vara tillåtna om vissa säkerhetskrav är uppfyllda.
De krav som gäller för att köra studentflak och deras konstruktion finns på Transportstyrelsens webbplats. Det kan också finnas lokala bestämmelser  där du bor för studentflak och vem som kan vara flakvärd.

Tre tips till flakvärdar

  • Flakvärden längst fram måste ha direktkontakt med föraren hela tiden för att kunna stanna på en gång om någon ramlar av.
  • Se till att ingen kastar ut föremål bland folk runtomkring som kan ta skada. Då blir klassen på flaket inte populär bland åskådarna.
  • Flakvärden ska vara aktiv och agera på sådant som är riskfyllt beteende under hela färden.