Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Både #Elsäkerhetsverket och #Arbetsmiljöverket avråder från att importera leksaken

Kategori: Allmänt

Myndigheter varnar :
Från juli 2016 till juli 2017 rapporterades inte mindre än 56 kända bränder orsakade av just
hoverboards, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, #MSB.
Både Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket avråder från att importera leksaken själv.

Alla maskiner som säljs i Sverige ska vara CE-märkta och ha svensk bruksansvisning,