Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Störningar i polisens kommunikation (Rakel) – utreder sabotage.

Kategori: Allmänt

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare
inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela
Sverige och används av fler än 500 organisationer.
 
Läs mer på : https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Rakel/Om-Rakel/Vad-ar-Rakel/