Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

VMA Kranvattnet i Arvidsjaur förorenat!

Kategori: Allmänt

Boende i Arvidsjaurs kommun uppmanas att inte dricka vattnet, då det ska vara förorenat av kemikalier.
Att koka vattnet hjälper inte, enligt ansvariga på kommunen.Det var vid en rutinprovtagning som Arvidsjaurs kommun upptäckte förhöjda värden av ämnet PFAS som är högfluorerade ämnen.Om man dricker vatten med höga halter av PFAS under lång tid minskar marginalerna till nivåer som misstänks ge hälsoeffekter, enligt Livsmedelsverket.Studier av stora befolkningsgrupper har visat att PFAS kan påverka kolesterolhalter, leverenzymer, födelsevikt och immunsvar efter vaccination.