Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Skärpta kontroller vid skolstart.

Kategori: Allmänt

Under vecka 34 satsar polisen extra på att kontrollera hastigheten. Polisen kommer framför
allt stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, antingen för att det är många
oskyddade trafikanter eller för att trafikmiljön på annat sätt är extra osäker. Insatsveckan
är gemensam för hela Europa.
Bara 44 procent höll farten på 40-sträckorna, jämfört med 72 procent på 70-sträckorna, enligt
mätningar som NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, gjort. Och även
mycket små överträdelser påverkar trafiksäkerheten.