Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Visste du att det är spisen som är den vanligaste brandorsaken i köket?

Kategori: Allmänt

En vanlig orsak till brand är bortglömda spisplattor. Ett tomt kokkärl, eller med mat i som glöms bort på en påslagen platta s.k "torrkokning" är också vanligt.

Lär dig mer hur du kan förebygga bränder vid spisen: ...
http://www.dinsakerhet.se/brand/Forebygga-brander/spisen/