Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Engagera dig i någon av Sveriges Frivilliga Försvarsorganisationer!

Kategori: Allmänt

Det yttre hotet mot vårt samhälle finns ständigt närvarande. Med jämna mellanrum uppstår kriser av olika slag där de ordinarie samhällsorganisationerna inte mäktar med att lösa situationen själva. Därför behövs de frivilliga försvarsorganisationerna.

• Ca 400 000 personer är aktiva i Sveriges frivilliga försvarsorganisationer för att lösa olika uppgifter när behovet uppstår.

• De frivilliga försvarsorganisationerna är ideella och fristående i förhållande till varandra och till Försvarsmakten, MSB och övriga uppdragsgivare som de samverkar med.

• De frivilliga försvarsorganisationerna är en resurs för hela samhället när det uppstår kriser.

http://fosstockholmslan.se/