Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

2014 Fredag den 13:e #MSB

Kategori: Allmänt

När det blir fredag den 13:e brukar vidskepliga människor försöka undvika situationer som
skulle kunna ge olycka. Varje gång en fredag hamnar på dag 13, får #MSB frågor om
olycksstatistik från journalister och andra. Därför har vi en gång för alla tagit reda på hur det
ligger till, nämligen att fredag den 13:e INTE tycks vara farligare än andra dagar. 

Ta det normalförsiktigt idag!  #BSB Roland