Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Uppstart Första insatsperson (FIP) i Sigtuna

Kategori: Allmänt

Den 25 oktober startas Första insatsperson (FIP) på brandstationen i Sigtuna och bemannas
med Första insatsbefäl (FIB). FIP åker direkt till olycksplatsen och är därför på plats snabbare
för att göra de första viktiga åtgärderna på skadeplatsen.
Läs mer på :
https://www.brandkaren-attunda.se/nyheter/uppstart-forsta-insatsperson-fip-i-sigtuna/