Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Samverkan mot brott! #Grannsamverkan

Kategori: Allmänt

Samverkan mot brott är en organisation där en rad företag och organisationer samverkar för att minska brott i vardagen genom att sprida information om hur man förebygger brott, skyddar sig och ökar sin trygghet i vardagen.
 
I organisationen ingår bland annat representanter för Rikspolisstyrelsen, Polisen, Brottsförebyggande rådet, Svenska Stöldskyddsföreningen, Sveriges kommuner och landsting, försäkringsbolagen, Fastighetsägarna, SABO, HSB, Hyresgästföreningen, Villaägarnas Riksförbund och lokala intressenter som, till exempel parkeringsbolag.

Läs mer på :
http://www.samverkanmotbrott.se/