Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Från Lotterinämnden till #Spelinspektionen 2019

Kategori: Allmänt

Lotteriinspektionen byter från 1 januari 2019 namn till Spelinspektionen. Spelinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Spelinspektionen utövar sin tillsyn under spellagen (2018:1138), lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636) och kasinolagen (1999:355).

Myndigheten leds av en styrelse som utses av regeringen. Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten.

https://www.spelinspektionen.se/om-oss/

Kommentera inlägget här: