Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Fortsatt stor brist på deltidsbrandmän!

Kategori: Allmänt

Examensarbete från Luleå Tekniska Universitet.
Studien bygger på en jämförelse med en utredning som dåvarande statliga Räddningsverket gjorde 2002, men på grund av tidsbrist har de ursprungliga intervjuerna istället bytts ut mot en enkät som bygger på samma frågor.Eftersom det var så många räddningstjänster som medverkade i studien ger det en ganska bra kartläggning av hur det faktiskt ser ut i landet. Det här är en fråga som har utretts många gånger – nu handlar det om att ta sig an problemet på ett konkret sätt.
Problemet är så kopplat till demografi drar de slutsatsen att det inte är enskilda kommuner i sig som ska lösa problemet utan de hoppas att en statlig myndighet som #MSB istället ska vara mer stöttande när det gäller just RiB (Räddningstjänstpersonal i Beredskap)
 
Publicerades i #Brandsäkert nr 6, 2018. 
 
Kommentera inlägget här: