Brand och Säkerhets Byrån - Undersökning om Viktigt Meddelanden till Allmänheten (VMA)

Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Undersökning om Viktigt Meddelanden till Allmänheten (VMA)

Kategori: Allmänt

Denna undersökning är en del av ett masteruppsats vid Chalmers Tekniska Högskola, på uppdrag
av SOS Alarm. Syftet är att utveckla framtidens Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Resultatet
av projektet kommer att presenteras i en rapport i januari 2019. Vi är intresserade av att få veta vad
du tycker, för att kunna skapa en bättre spridning av viktig information till dig.

Undersökningen är anonym. Du behöver endast svara på de frågor som du vill.

Tack på förhand!

Har du frågor? Eller är du intresserad av att delta i workshop/intervju i oktober eller november?
Hör av dig till
krivid@student.chalmers.se
eller
skoanna@student.chalmers.se

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8MYGBhjNG8L-9NSJYWkgv1Ru0XsoFK_DN2QRAf0Jd_0GFRQ/viewform

 
 
Kommentera inlägget här: