Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Skyddsmask 90 är nu förbjuden att använda för blåljuspersonal

Kategori: Allmänt

Skyddsmask 90 är nu förbjuden att använda för blåljuspersonal. Det är Arbetsmiljöverket som har
gett avslag på MSB:s ansökan om ett undantag från förbudet. Anledningen är att masken inte är
CE-märkt, och då får den bara användas i krig, enligt Arbetsmiljöverkets nya tolkning av ett EU-direktiv.
Skyddsmask 90 omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning,
AFS, 1996:7.Masken klassas som komplicerad personlig skyddsutrustning som också ska skydda mot
livsfara eller mot allvarlig permanent skada.Försvarets materielverk undersökte hos Arbetsmiljöverket möjligheterna att få masken CE-märkt i efterhand. I ett yttrande gjorde Arbetsmiljöverket bedömningen
att det inte gick att göra undantag från vad som anges i föreskrifterna. Arbetsmiljöverket bedömde att skyddsmasken inte kan CE-märkas efter att serietillverkningen upphört.
Kommentera inlägget här: