Brand och Säkerhets Byrån - Skyddsmask 90 är nu förbjuden att använda för blåljuspersonal

Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Skyddsmask 90 är nu förbjuden att använda för blåljuspersonal

Kategori: Allmänt

Skyddsmask 90 är nu förbjuden att använda för blåljuspersonal. Det är Arbetsmiljöverket som har
gett avslag på MSB:s ansökan om ett undantag från förbudet. Anledningen är att masken inte är
CE-märkt, och då får den bara användas i krig, enligt Arbetsmiljöverkets nya tolkning av ett EU-direktiv.
Skyddsmask 90 omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning,
AFS, 1996:7.Masken klassas som komplicerad personlig skyddsutrustning som också ska skydda mot
livsfara eller mot allvarlig permanent skada.Försvarets materielverk undersökte hos Arbetsmiljöverket möjligheterna att få masken CE-märkt i efterhand. I ett yttrande gjorde Arbetsmiljöverket bedömningen
att det inte gick att göra undantag från vad som anges i föreskrifterna. Arbetsmiljöverket bedömde att skyddsmasken inte kan CE-märkas efter att serietillverkningen upphört.
Kommentera inlägget här: