Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Så blev resultatet av vapenamnestin 2018

Kategori: Allmänt

Den tillfälliga vapenamnestin pågick mellan den 1 februari och 30 april i år.
En månad efter att den avslutats, har nu mängden vapen och ammunition som lämnades in till
polisen räknats. Resultaten blev 12 133 vapen och 28 248 kilo ammunition i samtliga regioner.
Flest vapen lämnades in i storstadsregionerna.
 
Totalt var det färre vapen som lämnades in under denna vapenamnestin än den förra år 2013.
 
Källa :Polisen 
Kommentera inlägget här: