Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Nu börjar första explosiva amnestin!

Kategori: Allmänt

Mellan den 15 oktober och den 11 januari 2019 kan man vända sig till polisen om man innehar
explosiva varor utan att riskera att bli dömd för brott.Amnestin införs i ett försök att minska antalet
illegala explosiva varor ute i samhället.Men den här gången får man inte, som vid vapenamnestin,
ta med sig de explosiva varorna till polisstationen. Istället ska man ringa till polisen 11414 som
skickar en patrull till platsen.
Kommentera inlägget här: