Brand och Säkerhets Byrån - Nationella korruptionsgruppen NKG

Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Nationella korruptionsgruppen NKG

Kategori: Allmänt

Korruption är den samlade benämningen för mutbrott,trolöshet mot huvudman och otillbörligt utnyttjande
av ställning för egen eller annans vinning. NKG Nationella korruptionsgruppen arbetar framför allt
med utredningar av mutbrott.

Vill du tipsa polisen om korruptionsbrott, kontakta gruppen för utredning av korruptionsbrott via e-post registrator.kansli@polisen.se och skriv att det gäller korruptionsbrott.

Du kan även ringa 114 14 och be att få tala med Gruppen för utredning av korruptionsbrott.

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/nationella-korruptionsgruppen/

 
Kommentera inlägget här: