Brand och Säkerhets Byrån - Institutet Mot Mutor IMM

Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Institutet Mot Mutor IMM

Kategori: Allmänt

Institutet mot mutor är en svensk ideell förening som arbetar med att ta fram information om
korruption och hur den ska undvikas.Verksamhetens tyngdpunkt ligger på informationsspridning. Organisationen ger även råd om hur man ska utarbeta policyer inom företag och organisationer
mot mutor.Institutet inrättades 1923.
Dess uppgift är att:
Verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt
Söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan
påverkan.
 
 
Kommentera inlägget här: