Brand och Säkerhets Byrån - Tomas Nolte #Kustbevakningen

Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Tomas Nolte #Kustbevakningen

Kategori: Allmänt

Under både 2015 och 2017 arbetade Kustbevakningen utanför Italiens kust på uppdrag av Frontex,
EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå.Under uppdragen som pågick mellan juli och augusti räddades
närmare 7800 personer som, i undermåliga båtar, desperat försökt ta sig över Medelhavet.
 
Under 2015 var det över en miljon flyktingar som reste över Medelhavet och Egeiska havet till Europa,
enligt UNHCR, FN:s flyktingorgan. Av dem har närmare 3800 personer dött eller saknas fortfarande.
Sedan 2015 är det allt färre som tar den farliga vägen över Medelhavet. Hittills i år är det strax över
100 000 personer, enligt #UNHCR.
Kommentera inlägget här: