Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Hot mot polis och åklagare vanligare, ett angrepp mot demokratin!

Kategori: Allmänt

Såväl poliser som anställda inom åklagarmyndigheten utsätts i allt större utsträckning för hot och våld. Nedan anges andel i procent som uppger att de utsatts för trakasserier, våld, skadegörelse samt otillbörliga erbjudanden eller relationer under de 18 månader som föregår BFR studien.

Skatteverket 31

Migrationsverket 49

Ekobrottsmyndigheten 17

Polismyndigheten 36

Åklagarmyndigheten 43

Sveriges domstolar 37

Kriminalvården 44

Kronofogden 61

Källa: Brottsförebyggande rådet

Kommentera inlägget här: