Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

NIX .se

Kategori: Allmänt


NIX-Telefon drivs av en ideell förening - Föreningen NIX-Telefon - som har 10 branschorganisationer som medlemmar. Föreningen bildades den 1 oktober 1999.  
  Föreningens verksamhet leds av dess styrelse. Föreningen har uppdragit åt SWEDMA att handha föreningens administration och åt Infodata AB att ombesörja den tekniska hanteringen av spärregistret.

Här finner du svar på hur du kostnadsfritt spärrar ditt telefonnummer och vad som gäller enligt lag och etiska regler.
Idag finns det både för privatpersoner och företag.

Läs mer på;
http://www.nix.nu/Page14.aspx
Kommentera inlägget här: