Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Bra tips kring Ebola!

Kategori: Allmänt

Om du befinner dig i ett av de drabbade områdena finns dock en rad försiktighetsåtgärder du kan ta för att skydda dig själv.
 
God handhygien
Tvätta och skala frukt och grönsaker.
Undvik kontakt med blod och kroppsvätskor från en person eller kropp som är infekterad med ebola.
Undvik nära kontakt med alla vilda djur, levande och döda, liksom all form av kött från vilda djur.
Undvik alltid oskyddat sex.
Undvik kontakt med alla typer av instrument, till exempel nålar och föremål som varit i kontakt med blod eller kroppsvätskor.
Undvik att vistas i miljöer där det bor flyghundar och andra typer av fladdermöss, till exempel i grottor och gruvor.
Har du nyligen rest i Västafrika eller andra smittoområden bör du kontakta vården vid första tecken på feber.
 
Källor: WHO, Vårdguiden, Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se
Kommentera inlägget här: