Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Så är den typiske höger- och vänsterextremisten.

Kategori: Allmänt

 Vit makt:
En man som är född i Sverige. Han är ganska ung, har gymnasieutbildning och har med stor sannolikhet misstänkts för våldsbrott. Här ingår organisationer som NMR Nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen.

Autonom vänster:

Sannolikt också en man, även om könsskillnaderna är mindre. Han är också ganska ung men är med något större sannolikhet högre utbildad. I drygt sex fall av tio är han född i Sverige med svenskfödda föräldrar. Även han är sannolikt misstänkt för våldsbrott. Här ingår organisationer som utomparlamentariska Antifascistisk Aktion (AFA) och Revolutionära Fronten (upplösta i dag).

Rapporten ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet” ger en unik inblick i svenska extremistmiljöer.

Kommentera inlägget här: