Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

#MärkDNA DNA-märkning på dyra ägodelar!

Kategori: Allmänt

MärkDNA förekommer idag i sprinklersystem på banker, värdedepåer, värdetransporter, butiker, lager, fordon eller på värdeföremål i hushåll. Det är en modern stöldskyddsmärkning som är flexibel och ger en spårbarhet som avskräcker kriminella.
  • kan appliceras på värdefulla ägodelar utan att de förstörs eller minskar i värde.
  • är spårbart.
  • kopplar samman föremålet med dess ägare.
  • gör föremål oattraktiva på hälerimarknaden.
  • avskräcker tjuven från att gå in bostäder och stjäla värdeföremål.
  • är en billig och enkel åtgärd att skydda privata värdeföremål.

Källa: Polisens hemsida. Där hittar du även mer information MärkDNA och om hur du går tillväga för att använda det.

Kommentera inlägget här: