Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Påminnelse ... Lagen om telefonförsäljning har ändrats!

Kategori: Allmänt

Det är i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som reglerna för telefonförsäljning finns. Reglerna ändrades den 1 september 2018 och det nya är att det i dag krävs ett skriftligt godkännande från kunden innan avtalet är giltigt.
 
Det ställs särskilda krav på hur en telefonsäljare eller motsv  ska kommunicera. Både beroende på vilket media, alltså telefon som används och om mottagaren är en utsatt grupp, exempelvis äldre eller inte förstår språket fullt ut. 
 
 
 
 
Kommentera inlägget här: