Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Fakta: Hemlöshet 2017

Kategori: Allmänt

Omkring 33 000 personer lever i hemlöshet i Sverige, enligt en kartläggning av Socialstyrelsen från 2017. Av dem befann sig nästan 6 000 personer i akut hemlöshet. Sedan 2011 har gruppen som beskrivs som akut hemlösa ökat från 4 500 till 5 935. Men mörkertalet antas vara stort och alla kommuner deltog inte i studien.

I Stockholm uppgick antalet hemlösa till 7 247 personer 2017.

Socialstyrelsen delar in hemlösa personer i fyra kategorier:

1. Akut hemlöshet. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.

2. Institution och stödboende. Personer som är omhändertagna och vistas på kriminalvårdsanstalt, vårdboende, familjehem och inte har egen bostad tre måndar innan utskrivning.

3. Långsiktiga boendelösningar. Personer som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden och i stället har sociala hyreskontrakt, försökslägenheter, träningsboende eller liknande.

4. Eget kortsiktigt boende. Personer som inte har ett eget hem men är inneboende hos familj, släkt eller vänner.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentera inlägget här: