Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

#Bankföreningen risk att ungas konton utnyttjas för penningtvätt!

Kategori: Allmänt

Att många av de stora bankerna tagit bort åldersgränsen för att få ha ett bankkort är förenat med en del risker. Det menar polisen, som ser en ökning där ungdomar/barn utnyttjas för att tvätta brottsvinster.

Penningmålvakt är en person som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto och hjälpa till att flytta eller ta ut pengar som kommer från brottslig verksamhet.

Det viktiga budskapet som polisen vill få fram är att man ska vara försiktig med att upplåta sitt konto för överföring av pengar. Och att man ska vara uppmärksam och medveten om att man är en del i en verksamhet där man tvättar brottsvinster. Nationellt pågår en samverkan för att få stopp på bedrägerierna.

https://www.swedishbankers.se/

Källa :Polisen

Kommentera inlägget här: