Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Skrotpremie ska få bort gamla båtvrak!

Kategori: Allmänt

Båtägare kan i höst lämna in gamla fritidsbåtar för kostnadsfri återvinning.Havs- och vattenmyndigheten
har avsatt två miljoner kronor till en skrotningspremie och intresset är stort.Syftet med båtskrotnings
premien är att få bort skrotbåtarna från naturen.Enligt myndighetens beräkningar är antalet sjöodugliga
fritidsbåtar ungefär 62 000. Antalet övergivna båtar beräknas vara runt 2 000 och bara en bråkdel av
dessa båtar återvinns.Gamla övergivna båtar kan läcka plast och andra farliga ämnen till våra känsliga
havs- och vattenmiljöer,
 
Kommentera inlägget här: