Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

ELDNINGSFÖRBUD: På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Stockholms län

Kategori: Allmänt

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.
För att veta vad som gäller den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information.

Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39.
Kommentera inlägget här: