Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

De Frivilliga Försvarsorganisationerna

Kategori: Allmänt

 När ett samhälle utsätts för allvarliga händelser som avviker från vardagens rutiner krävs det stora resurser för att hantera läget. Blir krisen dessutom långvarig och svår eller övergår till ett krigstillstånd får samhällsfunktioner svårt att lösa sina uppgifter med ordinarie personal.

De frivilliga försvarsorganisationerna är en resurs för både Försvarsmakten och civila myndigheter i en kris. Vi rekryterar och utbildar personal till Försvarsmaktens krigsorganisation, där hemvärnet utgör en viktig del. Vi utbildar även förstärkningsresurser till kommuner och myndigheter för att förstärka deras uthållighet. Med den totalförsvarsinformation som vi genomför så bidrar vi även till folkförankringen av försvaret.

Vi har olika kompetenser och inriktning men det vi alla har gemensamt är ett engagemang för att stärka samhällets säkerhet och försvar.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till oss och här på frivilligutbildning.se  ser du vilka möjligheter som finns för dig att utbilda dig till ett engagemang. http://www.frivilligutbildning.se/kontakt

Kommentera inlägget här: