Är Det Du ? #ÅretsChangemaker2018

Kommentera
Årets Changemaker går till ett samhällsförbättrande initiativ, idé eller projekt som en eller
flera changemakers i åldern 16-25 år ligger bakom. Initiativet ska vara grundat i ett starkt samhällsengagemang, visa på kreativitet, problemlösningsförmåga och en vilja att engagera