Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Skånes sjukvård skriker efter blod #GeBlod

Kategori: Allmänt

Blodgivare räddar liv

Tre procent av befolkningen mellan 18-75 år donerar blod minst en gång per år.

Cirka 100 000 personer per år får blodtransfusioner varav troligen minst en tredjedel är direkt livräddande i akuta situationer.

Det finns cirka 95 blodcentraler i landet och 16 mobila blodgivningsenheter som besöker totalt 495 hållplatser.

För mer info: geblod.nu
Kommentera inlägget här: