Känner du någon som har gjort en livräddande insats i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp?

Kommentera
Syftet med Svenska HLR-rådets Medalj för räddande av liv är att uppmärksamma livräddare
i samhället som vågat ingripa i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Det kan handla
om en livsavgörande insats i form av tidigt larm, tidig HLR eller tidig defibrillering. Medaljen
delas ut lokalt i samråd med #HLRrådet.