Kampanjen Hjärtsäkra din ort 2018

Kommentera
Riksförbundet HjärtLung drar under 2018 igång den landsomfattande kampanjen ”Hjärtsäkra
din ort” med syftet att tillsammans med våra föreningar och deras medlemmar kartlägga
hjärtstartare och få dem registrerade.

"Hjärtsäkra din ort" handlar om att:

  • Hitta hjärtstartare
  • Uppmana innehavarna att registrera dem i Hjärtstartarregistret
  • Följa upp skyltning, underhåll och utbildning.

Så kan du hjälpa till

Med hjälp av våra många medlemmar och breda lokala förankring kan vi tillsammans bidra till ett mer hjärtsäkert Sverige. Vill du vara med och bidra, hör av dig till din lokala HjärtLung-förening.