Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Se andra perspektiv på säkerhet

Kategori: Allmänt

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade
om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska
medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och
påverka politiker.
 
Kommentera inlägget här: