Resa, plugga eller jobba utomlands? #Konsumenternasförsäkringsbyrå.

Kommentera
Du behöver en särskild försäkring om du ska resa utomlands för att studera, praktisera eller
arbeta, till exempel som au pair. För att hjälpa dig att välja försäkring har vi sammanfattat
viktig informationen om vad försäkringarna ersätter och inte.
 
Läs mer på :