Hur skyddas #valet2018 mot påverkansoperationer?

Kommentera
Fria och oberoende val och fri åsiktsbildning i samband med dem är själva grunden för demokratin.
När rapporteringen de senaste åren har handlat om misstänkt utländsk inblandning i presidentvalet
i USA 2016, folkomröstningen om Brexit samma år och påverkan vid de franska, tyska och nederländska
valen är de ansvariga myndigheternas och regeringens utgångspunkt inför höstens svenska val att vi
också här kan utsättas för påverkansoperationer.