Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Vill du att svenska ambassaden i händelse av större kris ska ha kännedom om din utlandsvistelse?

Kategori: Allmänt

 
Anmäl dig då till svensklistan. Ange namn, vilket område du ämnar resa till samt dina kontaktuppgifter.
På så sätt har UD dina kontaktuppgifter om det skulle behövas i en krissituation.
 
http://www.swedenabroad.com/svensklistan
 
Kommentera inlägget här: