Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Sexuella trakasserier är inget du behöver acceptera på jobbet #MeToo

Kategori: Allmänt

Lär dig mer om sexuella trakasserier

  • Fackförbundet STs handledning Sätt stopp! riktar sig främst till förtroendevalda men innehåller även konkreta råd till den som blivit utsatt.
  • TCOs handbok Bryt tystnaden tar upp dina rättigheter på arbetsplatsen och innehåller berättelser från personer som utsatts för sexuella trakasserier i jobbet.

Källor: Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

Kommentera inlägget här: