Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) #MSB

Kommentera
Det handlar om händelser och förhållanden som kan skada samhällets funktionalitet och
som enskilda individer saknar förutsättningar att hantera fullt ut. Enligt skrivelsen är de
övergripande målen för samhällets säkerhet att värna:
  • befolkningens liv och hälsa
  • samhällets funktionalitet
  • förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25893.pdf