Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Säkerhetspolisens årsbok 2017

Kategori: Allmänt

Säkerhetsläget har försämrats och hoten mot Sverige är större än tidigare, skriver Säkerhetspolisen i sin senaste årsbok.

Vi har i dag ett nytt normalläge att förhålla oss till, vilket vi delar med övriga Europa, skriver Säkerhetspolisen. Hoten kommer från såväl våldsbejakande extremism som från främmande makt och riktar sig mot både samhällsviktig verksamhet och den svenska demokratin.  

Inför valåret 2018 lyfter Säkerhetspolisen också fram arbetet med att skydda den svenska demokratin.  

KÄLLA | SÄKERHETSPOLISEN
Kommentera inlägget här: