Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Om någon blivit biten #Huggormsbett

Kategori: Allmänt

Lugna den bitne, som kan vara rädd och orolig.
Vila och håll den bitna kroppsdelen stilla, helst i högläge.
Lämna bettstället helt i fred.
Ring läkare eller Giftinformationscentralen för råd.
Alla som blivit huggormsbitna bör observeras på sjukhus.
Vid snabbt insättande allmänpåverkan ring 112 för ambulans.
 
Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor
om förgiftade djur
 
Kommentera inlägget här: