Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Fler kameror för trygghet – men effekten är omstridd

Kategori: Allmänt

 Kameraövervakning ligger i tiden och motiveras ofta med att övervakning skapar trygghet.
SvD har fått uppgifter från 17 länsstyrelser runt om i landet som visar att ansökningar om kamera
övervakning mer än fördubblats sedan 2013. Antalet ansökningar från kommuner och polisen har
ökat från 62 till 131 stycken i juli 2017. Kommuner står för flest ansökningar.
Många av kommunernas ansökningar för kameraövervakning rör skolor, gator, torg och andra offentliga områden. Men forskningsläget för övervakning av skolor och offentliga platser visar att det inte finns några säkra slutsatser om vilka effekter övervakning kan få.
 
Kommentera inlägget här: