Ska du elda under Valborg?

Kommentera
2018-04-26. April är den månad då Sveriges räddningstjänster gör flest utryckningar, till stor del
på grund av oförsiktig eldning. Det visar en kartläggning av Brandskyddsföreningen, som uppmanar
till aktsamhet inför Valborg och ger fem tips för säkrare majbrasor.
1. Sök tillstånd
2. Bygg en bra brasa
3. Utrusta dig
4. Håll koll
5. Lämna inte elden för tidigt