Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Appen #BRANDRISK Ute

Kategori: Allmänt

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog
och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär
dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar
den på App Store eller Google Play.
 
 
Kommentera inlägget här: